Onderwijs

Om in de klas in gesprek te gaan over kinderrechten, heeft Lot’s Foundation onderzoekskaarten, filmpjes en lesbrieven ontwikkeld.

Onderzoekskaarten

Een set van 42 onderzoekskaarten gaat over 10 kinderrechten (4 soorten kaarten per recht):

  • denk verder vraag – Lot legt uit
  • denk-door vraag – filosofievraag
  • vertel je verhaal – ervaringen uitwisselen
  • aan de slag – doekaart

De kaarten sluiten aan op de kerndoelen ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ (burgerschap). Tot dit domein horen zaken als omgaan met elkaar, problemen oplossen en levensbeschouwing en cultuur. De kaarten zijn geschikt voor de midden- en bovenbouw van de basisschool en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Lesbrieven

Eva Schuurman schreef de verhalen ‘’Thuis’’ en ‘’Recht op een eigen mening’’ met lessuggesties voor het basisonderwijs.

Tevens zijn er bij de filmpjes van Lot’s Channel lessuggesties ontwikkeld. Deze zijn te downloaden op www.lotschannel.com Deze website biedt informatie en leuke activiteiten voor kinderen, leerkrachten en ouders! Ook kunnen scholen meedoen aan Vloglessen over kinderrechten en mediawijsheid, in samenwerking met mediacoach Ivo Wouters en YouTuber Teun Peters. Meer weten of materialen bestellen? Neem contact op met Saskia Klomps.