Kinderrechten

Ieder kind heeft rechten. Recht op een veilige plek, onderwijs, een eigen mening en nog veel meer. Deze rechten gelden altijd en overal. Dat staat in het VN kinderrechtenverdrag, een afspraak die bijna alle landen in de wereld met elkaar hebben gemaakt.

Kinderrechtenverdrag

Het verdrag bestaat sinds 20 november 1989. Er staan 54 afspraken in over de rechten van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Deze artikelen gaan over alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen: school, wonen, gezondheid, ouders, vrienden. Maar ook over zaken zoals kindermishandeling, kinderarbeid, oorlog en vluchten.

Waarom zijn kinderrechten belangrijk?

Ongeveer een derde van de wereldbevolking is kind. Kinderen zijn afhankelijk van hun ouders, verzorgers en anderen. Dat maakt hen kwetsbaar. Daarom is het goed dat er kinderrechten zijn: minimumeisen waar aan voldaan dient te worden in de omgang met en zorg voor kinderen. Door iedereen en in het belang van ieder kind. Ongeacht leeftijd, afkomst et cetera.

Kinderrechten in Nederland

In Nederland zijn de meeste dingen goed geregeld voor kinderen. Toch groeit één op de negen kinderen in Nederland op in armoede. Ook zijn er kinderen in Nederland slachtoffer van mishandeling, misbruik of verwaarlozing. En wat te denken van de vluchtelingenkinderen die in asielzoekerscentra wonen? Kortom: ook in Nederland zijn er kinderen voor wie het belangrijk is dat hun rechten beschermd worden.

Lot en kinderrechten

Lot vertelt kinderen over de kinderrechten en laat ze ontdekken wat deze betekenen voor henzelf én voor andere kinderen.

Neem eens een kijkje op www.lotschannel.com!