Samenwerking met Privacy op school

Ieder kind heeft recht op privacy. De organisatie Privacy op school steunt Lot´s channel om kinderen bewust te maken van de kansen, maar ook de valkuilen op internet als het gaat om het gebruik van social media. Met deze steun kan Lot’s Foundation lesmateriaal en filmpjes voor het primair en voortgezet onderwijs ontwikkelen. Organisaties kunnen een specifiek thema (kinderrecht) ‘adopteren’ en Lots missie steunen: zoveel mogelijk kinderen bewust maken van hun rechten. Wilt u meer weten? Neem contact op met Saskia Klomps: saskia@lotsfoundation.com