| Postadres: 3768 MZ Soest, Landgoed de Paltz 1 | Bezoekadres: Soest
info@lotsfoundation.com

ANBI

Lot’s Foundation is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Op grond daarvan zijn we wettelijk verplicht inzicht te verschaffen in de gegevens van de Foundation, het bestuur, het beloningsbeleid, jaar- en financiële verslagen en doelstellingen. Hieronder hebben we een overzicht opgenomen van alle informatie die inzicht geeft in onze activiteiten en alles wat daarmee samenhangt.

Gegevens

Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Lot’s Foundation
Statutaire zetel: Soest
KvK nummer:41247186
RSIN: 814298680
Datum akte van oprichting: 21 oktober 1997
Bank: IBAN NL 85 RABO 0304 7992 97

Doelstellingen

De doelstellingen volgen zo spoedig mogelijk.

Beleidsplan

Het beleidsplan volgt zo spoedig mogelijk.

Bestuurders

Geert Hoving – Voorzitter
Laurentius Bernardus Antonius Maria Ponds – Penningmeester
Lucretia Maria Schoorlemmer – Bestuurder

Beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid volgt zo spoedig mogelijk.

Jaarverslagen

Ons jaarverslag volgt zo spoedig mogelijk.

Financiële verslagen

Ons financiële verslag volgt zo spoedig mogelijk.